Przedsiębiorcy mają dwie opcje do wyboru odnośnie terminu wystawienia faktury. Mogą tego dokonać przed lub po dokonaniu transakcji z kontrahentem, jednakże reguły wystawiania faktur reguluje ustawa. Co dokładniej mówi?

Faktura wystawiona po dokonaniu sprzedaży

Ogólna zasada określająca termin wystawienia faktury sprzedaży wiąże się z obowiązkiem wystawienia jej do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania sprzedaży. Ponadto faktura w przypadku osób, które nie są czynnymi podatnikami VAT jest wystawiana za uprzednią prośbą klienta.

Faktura wystawiona przed dokonaniem sprzedaży

W prawie możliwe jest rozwiązanie, z którego korzysta obecnie wiele przedsiębiorców, polegające na wystawieniu faktury jeszcze przed dokonaniem sprzedaży. Wystawiając fakturę w ten sposób należy przestrzegać jednak zasad, które mówią, że nie może być ona wystawiona wcześniej niż 30 dni przed dokonaniem transakcji i nie później niż do 15 dnia miesiąca po miesiącu w którym dokonano wymiany towarów lub usług. Wszystkich formalności dopilnujesz używając program do fakturowania za darmo, teraz przez rok za darmo.